Privacy beleid Chocolaterie Smikky

Identiteit (contactgegevens)

– Contactpersoon: Martin Wijnberg

– Chocolaterie Smikky (Smikky Wijnberg)

– Gevestigd Noordeinde 251, Almere Buiten

– E-mail:  info@smikky.nl

– Telefoonnummer: +31 6 22 79 23 88

– KVK-nummer: 64232891

– BTW-nummer: NL 855577691B01

Over ons privacybeleid

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing tijdens het gebruik van de site Smikky.nl en de bijbehorende dienstverlening van Chocolaterie Smikky. Dit privacybeleid is met ingang van 27/04/20 met deze voorwaarden geldig, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van deze versie van het privacybeleid. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. In dit privacybeleid leggen wij u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij het misbruik van deze gegevens tegengaan. Ook leggen wij uit welke rechten u heeft over het door u verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen. (info@smikky.nl)

Webhosting (WooCommerce)

Wij hebben onze webshop ontwikkeld met de software WooCommerce. Als u met ons uw persoongegevens beschikbaar stelt worden uw gegevens met deze partij gedeeld. 

Betalingsprocess (Mollie)

Om te zorgen dat onze betalingen goed worden afgehandeld maken wij gebruik van de Payment provider Mollie. Mollie verwerkt uw gegevens om een betaling mogelijk te maken. Mollie heeft maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle onderdelen betreft bescherming persoonsgegevens wat we in het voorgaande stuk noemen hebben ook betrekking op Mollie’s dienstverlening die hiervoor derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden (PostNL)

Wij gebruiken PostNL voor het verzenden van uw bestellingen. Hiervoor moeten wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het verzenden en bezorgen van uw bestelling. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Hiermee bedoelen we dat de verwerking van uw gegevens altijd verband houdt met de geplaatste bestelling. Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Om te voldoen aan administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw gegevens bewaren. 

Inzagerecht

U behoud altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon Martin Wijnberg. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek, als het verzoek wordt ingewilligd nemen wij contact met u op en wordt de informatie verstuurd naar de bij ons bekende gegevens. 

Rectificatierecht

U behoud altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon Martin Wijnberg. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als we akkoord gaan met uw verzoek nemen wij contact met uw op en sturen we de informatie naar het bij ons bekende contactgegevens. 

Recht op beperking van de verwerking

U behoud altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon Martin Wijnberg. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als we akkoord gaan met uw verzoek nemen wij contact met u op. 

Recht op overdraagbaarheid

U behoud altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon Martin Wijnberg. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als wij akkoord gaan met het verzoek nemen wij contact met u op 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden altijd het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de laatste versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij gegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.